• Finska
  • Ryska
  • Engelska
  • Tyska
  • Svenska

Aktuellt

Dammfri, högeffektiv bläster till en kanadensisk skeppsvarv

Finnblast levererar en dammfri, tryckdriven blästermaskin ( vakuumbläster) till en kanadensisk skepp[...]

Torkningsugn för rullbanebläster

Finnblast levererar en torkningsung för en finsk kund för torkning av stålplåtar före blästring. Ugn[...]

Blästring av formar med torr-is

Finnblast Oy levererar för en finsk kund helatomatisk blästerskåp till blästring av formar. I maskin[...]

Hängbanebläster till Keuruun Hiekkapuhallus ja Maalaus Oy

Keuruun Hiekkapuhallus ja Maalaus Oy ligger in Keuruu. De gör blästring och ytbehandling som lego. D[...]

Utställningar

Innotrans 2020 in Berlin 22.-25.9.2020

Finnblast ställer ut på Innotrans 2020 mässan i Berlin 22.-25.9.2020, Välkommen ![...]

Innotrans 2018 18-21.9.2018

Finnblast ställer ut på Innotrans 2018 mässan i Berlin 18-19-2018, Välkommen ![...]

Mattering av gevärsmekanism med glaskulor

För jaktgevär är utseendet också ett uttryck för produktens kvalitet och därigenom viktigt. Produkten måste in i minsta detalj uppvisa kvalitet och finish. För utseendets skull blästras gevärsmekanismerna med glas-/keramikkulor för att få jämn kvalitet på ytorna och få bort märken från bearbetningen. Efter blästring är ytan sammetsmatt.

Mekanismernas ytor matteras genom blästring. Mekanismen blästras automatiskt i ett blästerskåp försett med ett rotationsbord och på detta mindre s.k. satellitbord. Skåpet arbetar satsvis, dvs. skåpet lastas med 16 mekanismer.

Dörren stängs, blästringen startas med Start-knappen och automatiken sörjer för att alla mekanismer i skåpet blästras.
När processen är klar tänds ett signalljus i ljusfyren på skåpets tak och en ny sats mekanismer kan laddas i skåpet för blästring.

310_3

Kotisivut yritykselle: Sivututka