Trumlingsblästern är effektiv för slungblästring av massprodukter. Trumlingsblästern lämpar sig för bl.a. rostborttagning, avlägsnande av valshud och glödskal samt för shot peening.

Slunghjulen är placerade ovanför trumman. När trumman roterar snurrar detaljerna runt och rengörs av blästermedelsstrålen.

Det finns två modeller av trumlingsblästrar:

– FBRK-trumlingsblästrarna har gummi som material i trumman
– FBRT-trumlingsblästrarna har stål som material i trumman

Trummans material väljs efter de blästrade detaljernas egenskaper. De egenskaper som påverkar valet är bl.a. den enskilda detaljens storlek och vikt, lastningssätt m.m.

Trumlingsblästrar kan förses med ett stort antal tillbehör. Sådana är bl.a.
– automatiska anordningar för lastning och lossning av produkter
– magnetseparatorer för att skilja på gjutsand och stålsand
– varvtalsreglering av slunghjulen

235_1

235_2

235_3