I hängbaneblästrar hängs detaljer som ska blästras i en krok som förs till blästerkammaren. Kroken kan vara försedd med hjälpnivåer eller extra krokar av typen julgran där mindre detaljer kan hängas. I blästerkammaren rör sig kroken fram och tillbaka samt roterar i blästerstrålen.

Efter inställd blästringstid stannar slungblästringen och blästerkammarens dörrar öppnas. Blästrade detaljer lossas och nya produkter lastas på kroken.

Storleken på de blästrade arbetsstyckena och den kapacitet som behövs bestämmer blästerkammarens optimala storlek. Arbetsstycken kan variera i höjd 1 000–3 000 mm. Arbetsstyckenas rotationsdiameter kan vara i intervallet 600–2 500 mm. Vikten för ett enskilt arbetsstycke kan vara upp till 10 ton.

Hängbana

Hängbanan kan vara en rak skena varvid maskinen har bara en krok. Ett annat alternativ är att hängbanan är Y-formad så att maskinen kan ha två krokar. En maskin försedd med två krokar har högre kapacitet än en maskin med en krok. Samtidigt som den ena kroken är i blästerkammaren och slungblästring pågår kan den andra kroken lossas och lastas. På detta sätt ökar maskinens rengöringseffekt.

Hängkammaren kan också vara i utförande för genomlopp. I sådana fall har blästerkammaren dörrar på båda sidor och produkterna kan föras genom blästerkammaren.

232_2

PG10x15 c3051 031