Valsbeläggning

Vid beläggning av valsar är beläggningens vidhäftning viktigt för kvaliteten. Vidhäftningen påverkas av rätt ytråhet.
Med våra maskiner kan den råhet skapas som krävs för beläggningen och med automatiska blästermaskiner håller sig ytan lika från månad till månad och från år till år.

I vårt produktsortiment finns flera maskinmodeller som lämpar sig för företag som belägger rullar, axlar och valsar.

– små manuella skåp, t.ex. FB 1100
– stora automatskåp
– blästerrum

Automatisk blästermaskin FB 3750 som lämpar sig för blästring och uppruggning av rotationskroppar, bl.a. rullar, valsar och liknande cylinderformade detaljer. Detaljerna blästras automatiskt i en sluten kammare.

Som tillbehör kan det i skåpet finnas t.ex. ett rotationsbord där även andra arbetsstycken än rotationskroppar kan blästras manuellt eller automatiskt.

muottikaappi_1DSC04027_30

Uppruggning av ytan på stora valsar

För rengöring och uppruggning av ytan på stora valsar, t.ex. valsar i pappersmaskiner, lämpar sig maskinmodellen FBC. Den har hög rengöringseffekt. Den har ett dammfritt blästerhuvud som trycker mot valsens yta.

Till blästercellen hör också en rotationsvagn. Vagnens bärighet kan vara upp till 60 ton.

35_1

35_2

Vakuumbläster

För blästring av valsar lämpar sig även vakuumblästerautomaten FBDS.

Maskinen har ett blästerhuvud där blästermedel och damm sugs tillbaka till maskinen under blästringen.

Maskinen har ett tvådelat tryckkärl som gör det möjligt att blästra kontinuerligt. På detta sätt kan även stora ytor blästras kontinuerligt utan avbrott.

I maskinen kan olika slags blästermedel användas, t.ex. stålgrit, aluminiumoxid eller andra keramiska blästermedel.

FBDS kan förses med flera tillbehör, bl.a. en anordning för automatisk tillförsel av blästermedel, anordningar för att röra blästerhuvudet, anordningar för att rotera valsen m.m.

35_3

35_4