Slungblästrar lämpar sig väl för blästring av många slags detaljer.

Vid slungblästring åstadkoms blästringskornens hastighet mekaniskt med hjälp av ett slunghjul. Blästermedlet matas ut på slunghjulets nav och hjulets vingar kastar kornen med stor hastighet mot detaljen som ska blästras.

Antalet slunghjul och deras effekt bestäms efter den kapacitet som behövs. Detaljernas geometri, storlek, antal m.m. bestämmer vilken slungtyp som lämpar sig bäst för varje fall.

Till slungblästrarnas egenskaper hör bl.a. att stora ytor kan rengöras på kort tid vid behov

Följande länkar leder till sidor för de olika slungblästertyperna:

Rullaratasinko FBRR  Rullaratasinko 2,5 m

Rullaratasinko FBRR
Rullbanebläster 2,5 m

Riippuratasinko (kaappisinko)

Hängebanebläster