Bordsblästern lämpar sig för blästring och shot peening av skurna plåtdetaljer och svetsade detaljer.

Bordens diameter är 1–2,5 m.

I FBTS bordsblästrar placeras de arbetsstycken som ska blästras på ett roterande bord. Blästermaskinens dörrar stängs. Under rengöringen roterar bordet och detaljerna rengörs i blästerstrålen. Efter den inställda tiden stannar maskinen och de rengjorda detaljerna kan tas ut ur maskinen.

Det finns ett eller flera slunghjul beroende på maskinens storlek. Slunghjulen är placerade ovanför bordet.

234_1

234_2