För blästring av valsar och cylindrar kan två olika slags maskiner användas.

– maskiner av skåptyp, där valsen blästras i ett slutet skåp
– vakuumbläster, där valsen inte befinner sig inne i ett dammtätt skåp utan ett dammfritt blästerhuvud trycks mot valsens yta.

Vakuumbläster
I vakuumblästermaskiner sugs blästermedlet tillbaka in i maskinen direkt efter blästringen. Maskinerna har ett speciellt blästerhuvud som utöver blästerfunktionen också har ett kraftigt sug. Suget tar tillbaka blästermedel och damm till maskinen så att blästermedlet inte sprids till omgivningen.

I vakuumblästrar är blästerhuvudet konstruerat så att blästermedlet inklusive damm omedelbart sugs tillbaka i det slutna munstycket. På detta sätt sprids inte blästermedel till omgivningen.

217_1

FBDS

FBDS-maskinerna är vakuumblästermaskiner som lämpar sig för t.ex. blästring av svetsfogar. Blästerhuvudets rörelse kan automatiseras så att maskinen kan användas till exempel för automatisk blästring av valsar. FDBS är tryckmatad och kan förses med 4,8–8 mm munstycken.

Som tillbehör finns ett tvådelat tryckkärl som möjliggör kontinuerlig blästring utan avbrott.

217_2

FBC

217_3

Blästermaskiner av skåpmodell för blästring av valsar
I maskiner av skåpmodell blästras valsen i ett slutet skåp. Valsen lastas på en vagn utanför skåpet. Vagnen och valsen körs in i skåpet. En automatisk blästerprocess startas.

Under blästringen roterar valsen och blästermunstycket eller -munstyckena rör sig ovanför valsen och rengör den. Valsarnas längd kan variera i intervallet 500–8 000 mm.

Automatblästring resulterar alltid i en likadan ytkvalitet och uppruggning oberoende av valsens diameter eller längd.

Maskinerna kan förses med olika slags tillbehör allt efter kundens behov:
– PLC-styrning
– programmerbara munstycksrörelser
– blästeranordning för gavlar
– manuell blästerutrustning
– blästeranordning för insida