I FBVH nätbaneblästrar transporteras de detaljer som ska blästras genom slungblästern på ett nätband. Blästerkammaren är av genomloppstyp och detaljerna rengörs på såväl ovan- som undersidan.

Nätbanebläster används bl.a. för blästring av skurna plåtdetaljer och olika slags svetsade konstruktioner.
Inmatningsöppningens bredd är i intervallet 600–1 300 mm.

Nätbanebläster lämpar sig också för att blästra en råare yta på stenprodukter, betongplattor o.dyl.

Antalet slunghjul och deras effekt bestäms efter den kapacitet som behövs.

Maskinen kan förses med externa transportörer allt efter kundens behov. I en produktionscell kan en lastningsrobot med visionssystem läggas till för att åstadkomma en helautomatisk process för blästring.

233_1

233_2