Finnblast Oy är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför blästringsutrustning och -maskiner. Företaget grundades år 1986. I verksamhetens början omfattade vårt produktsortiment endast tryckluftsdrivna blästermaskiner. Under åren har produktsortimentet breddats.

Idag erbjuder vi ett stort urval produkter för blästringsteknik. Vår produktpalett omfattar utöver tryckluftsdrivna blästerautomater också blästerrum (sandblästringsrum) och slungblästringsmaskiner.

esittely

Nästan alla våra leveranser är helt eller delvis kundspecifika. Grundtekniken i maskinerna är samma men ofta leder arbetsstyckenas egenskaper och krav på automatisering av blästringen till en kundspecifik lösning. En ständig utveckling av produkter och tillämpningar utgör en väsentlig del av vår verksamhet.

Kunder, produkter och verksamhet

Huvuddelen av våra kundföretag är verkstads- och metallindustriföretag samt ytbehandlingsföretag. Bland våra kunder finns såväl världsomspännande storföretag som små företag. Vi har kunder i mer än 20 länder runt om i världen. Sedan år 1986 har vi tillverkat nära 500 automatiska utrustningar för rengöring av olika slags komponenter.

Vårt produktsortiment täcker i stort sett alla maskiner inom blästerteknik, tryckluftsdrivna maskiner, slungmaskiner och blästerrum samt kundspecifika specialmaskiner, bl.a. för invändig blästring av rör och hål.

Till vårt produktprogram hör också cykloner och filter som används för att separera damm från luftflödet. Vid konstruktion av dessa använder vi ett särskilt flödesberäkningsprogram (CFD).

virtaus

Utgångspunkten för vår verksamhet är maskinernas höga kvalitet. Kvalitet betyder att maskinerna fungerar tillförlitligt och är hållbara samt också precisa leveranstider och en god service.

Vårt kvalitetssystem baseras på kvalitetsstandarden ISO 9001-2000 och vårt miljösystem på ISO 14001-standarden.