Tillverkning av fjärrvärmerör

I fjärrvärmerör finns en värmeisolering utanpå stålröret och utanpå värmeisoleringen finns ett plaströr.

Blästring av stålröret är viktigt för isoleringens vidhäftning.

Finnblast erbjuder ett brett sortiment av maskiner för blästring av rör, både tryckluftsdrivna maskiner och slungblästrar.

Valet av maskintyp påverkas av bl.a. rörens diametrar och kapacitetsbehovet.

Blästern kan förses med automatiska in- och utmatningsanordningar för rör.

34_1

Tillverkning av ångpannor

Väggen i ångpannor tillverkas som paneler bestående av svetsade plåtar och rör.

Före svetsning blästras plåtar och rör rena så att svetshastigheten kan höjas och antalet svetsfel minskas.

Detta höjer produktiviteten vid svetsning och produkternas kvalitet.

I Finnblasts produktsortiment finns maskiner för blästring av såväl plåtar som rör.

Blästermaskinerna kan installeras som en del av en automatisk produktionslinje för paneler.

34_2

34_3

34_4

Tillverkning av kondensatorer

För kompensering av reaktiv effekt och filtrering av harmoniska övertoner i elnätet används bl.a. kondensatorer. Kondensatorerna har en metallkapsling som är utsatt för väder och vind. Skyddskapslingens och därmed kondensatorns livslängd ökar om den skyddas mot rost genom målning. Före målning ska skyddskåpan rengöras och ruggas upp så att dess motståndskraft mot miljöpåverkan ökar. En högklassig antikorrosionsmålning är särskilt viktig när kondensatorerna placeras t.ex. i havsmiljö eller andra svåra miljöer.

Kondensatorerna blästras i en hängbanemaskin av genomloppstyp. Olika stora kondensatorer kan komma till maskinen i slumpvis ordning. Vid maskinens ingångsöppning mäts kondensatorernas storlek och med mätningen som grund styrs blästerprocessen.

34_5