Blästring av hjulaxel till järnvägsvagn

Ett moment vid underhåll av hjulaxlar är sprickkontroll.
Hjulaxlarna kontrolleras enligt den nya VPI-standarden.
Före kontrollen blästras hjulaxlarna rena.
Rost och gammal färg avlägsnas.
Finnblast har utvecklat en blästermaskin för hjulaxlar som uppfyller kraven i VPI.

Utrustningen har bl.a. följande fördelar:
– den är driftsäker
– den kan blästra alla slags axlar
– enkel programmering för olika typer av hjulaxlar
– tillräcklig kapacitet
– utrustningen är tyst och dammfri.

38_1

38_2

Blästring av järnvägsvagn

Vi erbjuder blästerrum för blästring av hela järnvägsvagnar.
Rummen kan utrustas.

38_3