Pumpservice

I samband med pumpservice ska pumpens delar rengöras. Skåpen i FB 1100 Compact-serien lämpar sig bra för service av pumpar. De är försedda med ett utdragbart bord så att pumphjul och andra delar kan lastas på bordet utanför skåpet med t.ex. en lyft.

Skåpet kan förses med genomloppsöppningar. På det sättet kan även långa axlar och andra långa profiler rengöras i samma skåp.

Som blästermedel kan t.ex. glaskulor, aluminiumoxid eller plastkulor väljas efter varje kunds behov.

31_1

31_2

Service av industriväxlar

Växlar för industriell kraftöverföring kan vara stora och tunga. FB 1800-1900 lämpar sig även för rengöring av sådana delar. Rotationsbordets bärighet är 2,5 ton (vid behov ännu högre).

Arbetsstycken lastas på bordet utanför skåpet. Bordet körs in i skåpet med eldrift.
Skåpet har ett slutet system för återföring och rengöring av blästermedel.

Arbetsstyckets höjd kan vara upp till 1 000 mm. Blästerskåpet är försett med en extra öppning för blästring av höga detaljer.

31_3

31_4

Service av stora dieselmotorer

Blästerskåpet FB 1800 lämpar sig för många ändamål. Det har en separat cyklon och ett filter som ger en effektiv luftväxling i skåpet. Sikten inne i skåpet är god även när t.ex. fin aluminiumoxid eller kiseloxid används som blästermedel, då dessa ger upphov till mycket damm under blästring.

31_5

31_6