FBPS rörblästrar är utvecklade för rengöring av runda rör och stänger samt andra cylindriska föremål som gasflaskor. Blästern lämpar sig för att ta bort rost och valshud.

I rörblästern roterar rören runt sin axel samtidigt som de rör sig framåt. Transportörrullarna är dubbelkonrullar som är monterade snett i förhållande till rörets rörelseriktning. När röret under rotation passerar blästerstrålen rengörs det runt om.

I blästerkammaren finns ett eller flera slunghjul ovanför röret.

På inmatningssidan kan transportörerna förses med automatiska anordningar för matning av rör. På utmatningssidan kan de rena rören föras vidare med transportörer eller exempelvis till buntning.

236_1

236_2

236_3