I blästermaskiner med genomlopp förs de arbetsstycken som ska blästras genom blästerkammaren. Blästringen sker i ett slutet utrymme. Öppningarna som behövs för genomlopp är tätade så att inte blästermedel eller damm kommer ut i omgivningen. Allt efter behov kan matningen av arbetsstycken till transportbanan automatiseras.

FB 350

FB 350 lämpar sig för blästring av balkar och profiler. Den är försedd med dragande rullar inne i blästerkammaren och maskinen blästrar profilen ren runt om. FB 350 lämpar sig också för rengöring av runda rör. In- och utmatning av runda rör kan lätt automatiseras.

213_1

213_2

FBL-1000 för blästring av skurna plåtdelar

FBL 1000 är utvecklad för blästring av skurna plåtdelar. Den kan även användas för blästring av små detaljer på ett genomlöpande bord. Anordningen är försedd med två blästermunstycken som blästrar även detaljernas vertikala ytor rena. Det finns två versioner av maskinen, den ena versionen blästrar delarna bara på ovansidan, den andra blästrar på båda sidorna.

Se video om blästring av laserskären plåtdelar

213_3

213_4

213_5

Specialmaskiner med genomlopp

Specialmaskiner med genomlopp är skräddarsydda för kundens behov. Antalet munstycken och deras positioner beror på godset som ska blästras. Vid behov kan munstyckena göras rörliga. Maskinerna har en separat cyklon för rengöring av blästermedlet. Med specialmaskiner kan t.ex. ett rent område för svetsning blästras i kanten av plattjärn eller bulb. Sådana egenskaper behövs t.ex. på varv. Oftast är blästermaskinen ansluten till ett transportsystem för arbetsstycken och blästringen startar och slutar automatiskt när detaljen förs genom blästerkammaren.

213_6

213_7