Cykloner

Cykloner lämpar sig för separering av torrt damm från ett luftflöde.
Cyklonens fördelar är
– enkel konstruktion, inga rörliga delar
– kräver ej tillförsel av energi utifrån
– litet tryckfall
– ingen igensättning

Luftflöden 10–100 000 m3/h. Finnblast-cykloner dimensioneras med flödesberäkningsprogram (CFD) från fall till fall med hänsyn tagen till bl.a. mängden damm, material, kvalitet, korn¬fördelning m.m. På detta sätt åstadkoms den effektivaste separeringsförmågan med minsta tryckfall. Dammsepareringsförmågan är typiskt över 90 %. FB-cykloner kan användas för separering av bland annat särskilt abrasivt samt även hett damm. Allt efter behov skyddas cyklonerna på insidan med nötningståliga material. Hanteringen av avskiljt damm och blästermedel dimensioneras från fall till fall.

Användningsområden för cykloner är också:
– förseparering för patronfilter
– återanvändning av damm eller blästermedel i processen
– skydd av anordningar efter cyklonen, t.ex. kanaler eller fläktar.

Syklonin virtauslaskenta

Sykloni 10000 m3/h

Sykloni 10000 m3/h

Sykloni 300 m3/h

Sykloni 300 m3/h

Sykloni 12 m3/h

Sykloni 12 m3/h