I hängbanemaskiner sker blästringen helt automatiskt i en sluten kammare. Hängbanan kan vara av tyngdkrafts-, single-bana- eller power&free-typ. Antalet munstycken i blästerkammaren och deras rörelsemönster planeras efter de krav som detaljerna ställer. Munstyckenas rörelser är lätta att programmera. Det är också möjligt att blästra insidan av detaljer.

FBR – 21×5

FBR-21×5-S är utvecklad för blästring av rotationskroppar, både utvändigt och invändigt.

Detaljerna hängs upp i krokar och de roterar under blästringen. Blästring på insidan sker med ett specialmunstycke som körs in i detaljen underifrån.

214_1

FBR – 18×4

FBR 18×4 är utvecklad för blästring av gasflaskor. Gasflaskor kommer in till periodisk besiktning och i detta sammanhang blästras den gamla färgen bort för kontroll.

I maskinen används stålsand med skarpa hörn som effektivt avlägsnar gammal färg. Samtidigt får gasflaskan en rå yta som utgör ett utmärkt fäste för ny färg.

214_2

FBR-12×8-S

Denna maskin har specialutrustning för blästring av bilfälgar. Fälgarna blästras rena runt om och därefter går de till målning på samma krok.

214_3

FBR 18×6

Detaljer som rör sig längs en hängbana kan rengöras effektivt och helt automatiskt.

Det kan finnas olika stora detaljer i slumpvis ordning på banan. Arbetsstyckets höjd och läget för bottnen mäts samtidigt som det förs in i blästerkammaren.

I blästerkammaren sker blästring av detaljen med höjdmätningen som grund. Ytan på detaljen blåses ren från damm med tryckluft efter att blästringen är klar.

214_4