I blästerrum sker blästring av arbetsstycken i ett slutet rum som är försett med blästeranordning samt utrustning för återföring och rengöring av blästermedel. Rummets insida är skyddad mot den nötning som blästring innebär. God ventilation och belysning höjer produktiviteten.

Blästerrum kan förses med arbetsplattformar för blästraren, dessa kan vara rörliga i rummets längd- och höjdriktning. Med hjälp av FB Platform kan blästraren på ett säkert sätt blästra även stora arbetsstycken.

Dessutom kan vi erbjuda lösningar för automatisk blästring.

Fördelar med Finnblast blästerrum

  • driftsäker blästerutrustning
  • driftsäkert återanvändningssystem för blästermedel, okänsligt för föroreningar
  • lågbyggd golvkonstruktion, ger förmånlig grundläggning
  • god sikt tack vare effektiv dammhantering och kraftig belysning
  • föroreningar avlägsnas effektivt ur blästermedlet med hjälp av vibrationssikt och luftflödesseparator
  • god ljudisolering.

Följande länkar ger möjlighet att lära sig mera om Finnblast blästerrum

2_2