Automatiska blästermaskiner sköter rengöringsarbetet med jämn kvalitet och utan att tröttna. Automatisering innebär bl.a. att blästermunstycket eller arbetsstycket rörs kontrollerat. Dessutom kan utrustningen vara försedd med automatisk avkänning av arbetsstycken, reglering av blästringstryck och blästermedelsmängd samt andra automatiserade funktioner. Arbetsstyckets storlek kan mätas med online-teknik och munstyckets rörelsebana styras enligt denna mätning. I det följande några exempel på helautomatiska blästermaskiner.

FB 1100 försedd med satellitbord

FB 1100-SP är ett automatskåp försett med satellitbord. Funktionsprincipen kan vara antingen ejektormatning eller tryckmatning. Satellitbordens antal kan vara 10–20 st. beroende på de bearbetade styckenas storlek. Blästermedlet kan vara stålsand, glaskulor, aluminiumoxid e.d. Arbetsstycken lastas på satellitbordet och blästringen startas. Maskinen blästrar automatiskt alla arbetsstycken enligt det valda PLC-programmet. In- och utmatning av arbetsstycken kan automatiseras med t.ex. en robot.

FB1100a

FB1100b

Automatisk blästerskåp typ FB 1800-1900 utrustad med två vridbord och automatiska blästermunstycken.

Automatisk blästerskåp typ FB 1800-1900  är utrustad med två automatiska blästermunstycken och med två vridbord. Två vridbord höjer den effektiva blästertiden.  När ett bord är ute för lastningen, kan det andra bordet vara inne i skåpet och blästringen pågor samtidigt. 

 

FBD- 3400-3D Helautomatiskt blästersystem för hjulaxlar till järnvägsvagnar

FBD 3400-3D är utvecklad för automatisk rengöring av hjulaxlar till järnvägsvagnar. I systemet finns ett blästermunstycke vars rörelse är lätt att programmera. Utrustningen är flexibel att använda, den kan blästra till exempel bara axeln eller bara hjulen. Blästringsresultatet uppfyller kraven i EU-direktiv och VPI-standarder. Bullernivån under blästring understiger 80 dB(A).

FBD3400

Automatisk blästring av arbetsstycken i hängbana

Detaljer som rör sig längs en hängbana kan rengöras effektivt och helt automatiskt. Det kan finnas olika stora detaljer i slumpvis ordning på banan. Arbetsstyckets höjd och läget för bottnen mäts samtidigt som det förs in i blästerkammaren. I blästerkammaren sker blästring av detaljen med höjdmätningen som grund. Ytan på detaljen blåses ren från damm med tryckluft efter att blästringen är klar.

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riipuradalla

FB 2000 – 2D

I detta skåp blästras rotationsdetaljer som rör, rullar, valsar, axlar o.likn. Maskineriet för att röra blästermunstycket har placerats på kammarens tak. Munstyckets rörelse och arbetsstyckets rotation sker med PLC-styrning. Som ett resultat av automatisk blästring håller sig den blästrade ytans renhetsgrad och råhet lika från dag till dag och vecka till vecka. Maskinen är dammfri och har en låg bullernivå.

212_6

FB 8000

FB 8000 är ett 8 m långt blästerskåp. Det är flexibelt och mångsidigt. Det är utvecklat för automatisk blästring av bl.a. rör, rullar och hydraulcylindrar. Blästringen sker dammfritt i en sluten kammare. Dessutom har den ett rotationsbord för blästring av mindre detaljer samt möjlighet till manuell blästring.

212_7