Rengöring efter härdning

Ofta härdas axlar m.fl. maskindelar.
Efter härdning måste delarna rengöras.

I denna maskin kan cylindriska detaljer, t.ex. axlar, rengöras. Efter härdning blästras de rena innan den slutliga slipningen. Maskinen arbetar automatiskt. Under blästringen roterar axeln och munstyckena rör sig ovanför axeln.

32_1

Blästring av gavlar på axlar

I denna PLC-styrda blästermaskin blästras gavlarna på axlar. Blästringen sker med två munstycken vars rörelser kan programmeras.
Operatören väljer önskat program på den tryckkänsliga skärmen och maskinen gör blästringsarbetet automatiskt.

32_2

Blästring av hydraulcylindrar

Långa hydraulcylindrar blästras i ett 8 m långt blästerskåp. Cylindrarna placeras på en vagn utanför skåpet och vagnen körs in. Blästringen sker i en sluten kammare. Med hjälp av specialanordningar kan även detaljer med en längd över 8 m rengöras i maskinen.

32_3

Blästring av fundament till stora maskiner

Stora maskinfundament som inte får plats i blästerskåp blästras i blästerrum. Rummet och dess anordningar dimensioneras efter kundens behov.

Om kapacitetsbehovet är stort kan en manipulator eller robot användas för blästringen.

32_4

32_5