Munstycken för blästring av innerytor

Finnblast erbjuder lösningar för blästring av insida enligt kundens behov. För blästring av insidan används specialmunstycken som är utvecklade för detta. Vid behov tillverkar vi kundspecifika specialmunstycken för blästring av insida, t.ex. för blästring av små hål.

För blästring av innerytor finns det i princip fyra olika munstyckstyper:

a) munstycken med blästringsbild 360˚. Vid användning av dessa munstycken behöver varken munstycket eller arbetsstycket vridas.
b) roterande blästermunstycken, där munstycket roterar varvet runt.
c) fasta raka eller sneda munstycken där blästerbilden inte roterar men arbetsstycket kan roteras under blästringen.
d) specialmunstycken, till exempel roterande munstycken för blästring av små hål. Dessa munstycken tillverkar vi själva.

För blästring av innerytan i stora arbetsstycken kan normala blästermunstycken användas.
Valet av det munstycke och den maskin som bäst lämpar sig för varje tillämpning beror bl.a. på arbetsstyckets och hålets mått, styckets form samt den kapacitet som krävs.

Sisäpuolen puhallussuuttimia

Blästermunstycken för insida

Maskiner för blästring av innerytor

För blästring av innerytor har vi utvecklat blästermaskiner efter kundernas behov.

Maskinens konstruktion beror bl.a. på storlek och form på de detaljer som ska blästras samt antal, krav på yta m.fl. faktorer.

Anordningarna kan vara såväl manuella som helautomatiska.

Arbetsstyckena förs till blästring med hjälp av olika slags transportörlösningar.

Putkien/akselien sisäpuolen puhallusautomaatti

Blästerautomat för innerytan av rör/axlar

Säiliöiden sisäpuolen puhallus automaattiseesti riippuradalla

Blästring av insidan av cisterner med automatisk hängbana

Suurien säiliöiden (tilavuus 5 m3) sisäpuolen raepuhallus automaattisesti

Automatisk blästring av insidan av stora cisterner (volym 5 m3)