Fördelar med Finnblast blästerrum

 • driftsäker blästerutrustning
 • driftsäkert återanvändningssystem för blästermedel, okänsligt för föroreningar
 • lågbyggd golvkonstruktion, ger förmånlig grundläggning
 • god sikt tack vare effektiv dammhantering och kraftig belysning
 • föroreningar avlägsnas effektivt ur blästermedlet med hjälp av vibrationssikt och luftflödesseparator.

blast-cleaning-room_finnblast

Finnblast blästerrum består av följande komponenter

 • ljudisolerat rum, byggt av sandwich-paneler på stålstomme
 • datorsimulerad dammhantering
 • lågt skraptransportörgolv som samlar upp blästermedlet
 • elevator
 • vibrationssikt-vindseparator
 • blästermedelssilo
 • tryckkärl (blästerklocka)
 • ventilationsanordningar.

1. Blästerrum

Blästerrummen är konstruerade med stålstomme. Innanför stålstommen finns ett tjockt sandwich-element. Denna rumskonstruktion är tät. Den isolerar ljud effektivt och ljudnivån utanför rummet understiger 80 dB(A). Rummet kan ha dörrar i båda gavlarna så att arbetsstycken kan föras genom rummet. Arbetsstycken kan transporteras in i rummet t.ex. med hängbana, vagn på räls eller med truck.

2. Hantering av damm i blästerrum

God sikt under blästringen är en av de viktigaste faktorerna med inverkan på produktiviteten. Med god sikt ser blästraren vilka ytor på arbetsstycket som redan är rengjorda och vilka ytor som inte har blästrats ännu. När sikten är god behöver inte arbetsstyckets ytor blästras mer än nödvändigt.

Två faktorer påverkar sikten:
– hur effektivt dammet förs bort
– belysningen.

Finnblasts rum har maximalt effektiv borttagning av damm genom rumsspecifik planering av luftflöden och dammborttagning. Härintill visas två bilder på simulering som visar hur man på ett avgörande sätt kan effektivisera dammhanteringen med hjälp av flödesberäkning (CFD).

För belysning använder vi dammtäta armaturer som är skyddade mot nötning. Antalet armaturer och deras effekt dimensioneras kundspecifikt så att sikten är god även under blästring.

Korvausilma-aukko varustettuna ilman virtauksen ohjaussiivillä.Tuloksena tasainen pölynpoisto raepuhallushuoneesta.

Styrvingar för luftflöde i tilluftsöppningen. Jämn dammborttagning från hela rummets område

 

Korvausilma-aukossa ei ole ilman virtauksen ohjaussiipiä. Sen vuoksi pöly alkaa pyöriä huoneen nurkissa mikä huonontaa näkyvyyttä.

Inga styrvingar i tilluftsöppningen. Detta resulterar i virvlar med damm i hörnen som minskar sikten.

3. Skraptransportörgolv

Skraptransportörgolvets konstruktion har under årtionden befunnits fördelaktig och hållbar i användning. Konstruktionen baseras på en vagn med avstrykare för att flytta på blästermedlet som går fram och tillbaka mellan U-profiler. Avstrykarvagnen rör sig med hjälp av underhållsfria rullar som är skyddade mot blästermedlet.
Blästermedlet flyttas av gummiprofiler fästa i avstrykarna. Avstrykarnas rörelse framåt flyttar blästermedlet framåt.

4. Elevator

Blästermedlet förs med skraptransportören till en elevator utanför blästerrummet. Blästermedlet lyfts med elevatorn till en vibrationssikt och luftflödesseparator. Elevatorn är av typen skopelevator.

Elevaattori, tuuliluokitin, raesiilo, paineastia(puhalluskello) ja ohjauskeskus

Skopelevator, vindsikt, blästermedelssilo, blästerklocka och styrpanelen

5. Vibrationssikt/vindseparator

Blästermedlets renhet är en viktig faktor för produktiviteten. Blästermedlet från blästerrummet innehåller såväl grova föroreningar som fint damm. Grova, stora föroreningar avlägsnas ur blästermedlet med hjälp av ett vibrationssikt. Det fina dammet avlägsnas ur blästermedlet med en vindseparator. Det fina dammet sugs in i ett filter.

6. Blästermedelssilo

Det rena blästermedlet faller från vindseparatorn till blästermedelssilon. Blästermedelssilons storlek dimensioneras från fall till fall.

7. Tryckkärl (blästerklocka)

Tryckkärlets storlek kan variera från kund till kund. I allmänhet är tryckkärlets storlek 200 l. Om flera blästrare arbetar samtidigt i rummet behövs motsvarande antal tryckkärl.

Finnblast tryckkärl (blästerklockor) förses med högklassiga, driftsäkra blästermedelsventiler. Dessa ventiler är av mufftyp som är enkla att reglera och som inte är känsliga för föroreningar och störningar.

8. Filter

Blästerrummens ventilation är rejält dimensionerad så att sikten under blästring håller sig god. Den dammiga luften från rummet sugs in i ett filter. Filtren är av patrontyp och de har automatisk funktion för rensning av patronerna. I filtret avskiljs dammet från luftflödet och den rena luften leds till den omgivande hallen eller till en del tillbaka till blästerrummet. Dammet samlas upp i ett kärl under filtret. Kärlet kan tömmas med t.ex. en truck.

Tehokas patruunasuodatin, jonka puhaltimen ulostuloaukossa äänenvaimennin

Effektiv patronfilter med ljuddämpare

9. Skydd av blästerrummets insida

Insidan av blästerrummet utsätts för stark nötning. Vid blästring är kornens hastighet upp till 200 m/s när de lämnar munstycket. Efter studs från det blästrade föremålet har hastigheten minskat men är ändå betydande. Av denna orsak måste väggar och ofta även taket skyddas mot nötning från blästerstråle och rekyl.

Som nötningsskydd använder vi förstärkt presenningstyg eller specialgummiskivor.

10. Belysning

Belysningen i blästerrummet är en viktig produktivitetsfaktor. Vi dimensionerar antalet armaturer så att belysningen förblir god även när rummet är i full drift. För blästerrummets belysning använder vi dammskyddade metallhalogenlampor. Lamporna har ett särskilt skyddsnät som hindrar blästerstrålen att träffa lampan.

Hyvä näkyvyys on tuloksena kirkkaasta valasituksesta ja tehokkaasta pölynpoistosta

Bra sikt i blästerrum är resultat av bra belysning och effektiv borttagning av damm