Blästring och slungblästring används inom många olika industribranscher när ytan på en produkt ska rengöras eller dess utseende förbättras.
Orenheter som ska avlägsnas kan vara rost, valshud, oxider, gammal ytbeläggning e.d.

När ytan blästras av utseendeskäl ger blästring produkten ett enhetligt utseende. Till exempel får man bort spåren efter mekanisk bearbetning från ytan. På de följande sidorna finns exempel på olika användningsområden för blästring

Hittar du inte en passande applikation här, ta kontakt med oss.