Vår verksamhet uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001:2000, ISO 14001 och OHSAS 1800.

KVALITET I RÄTT TID

Finnblast Oy har som mål att uppnå ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med kunderna. Vägen till detta är att med jämn kvalitet tillverka driftsäkra utrustningar enligt kundens krav och som levereras till kunden vid överenskommen tidpunkt.

Kvalitetsaspekter och utrustningens driftsäkerhet beaktas i alla faser av utveckling och produktion. Hela personalen är kvalitetsmedveten och var och en ansvarar för att uppnå kvalitet i sitt eget arbete och för att utveckla sin verksamhet. Genom ständig verksamhetsutveckling säkerställer vi att vi kan leva upp till kundernas kvalitetskrav.

SÄKERT OCH BETYDELSEFULLT ARBETE

Vårt företag söker uppfylla kundernas krav genom att utveckla den egna produktionen och produktionsmetoderna med hänsyn tagen till våra anställdas säkerhet och välbefinnande. Vårt mål är att erbjuda vår personal ett intressant och viktigt arbete som resulterar i driftsäkra och tillförlitliga maskiner. Målsättningen när det gäller arbetsplatsolyckor är att nå noll olyckor.

MILJÖOMTANKE

Hänsyn till miljön utgör en del av vår verksamhet utöver produktion och ekonomi. Vi följer utvecklingen inom branschen och tar i vår verksamhet hänsyn till god praxis för såväl tekniska metoder som miljöhantering genom att använda ekonomiskt bästa möjliga teknik.

I produktionen söker vi minimera uppkomsten av avfall. Återvinningsbart avfall återanvänder vi i vår egen verksamhet eller levererar till annan nyttoanvändning. Avfall som inte kan användas till produktion destrueras på avsett sätt.

Vår verksamhet uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001:2000, ISO 14001 och OHSAS 1800.