Blästermedel och damm i blästermaskinens omgivningar

Blästermedel sprider sig lätt från bläster- och slungblästermaskiner till omgivningen. Blästermedel kommer ut ur maskinen antingen genom inmatningsöppningen eller så kan det komma ut med de blästrade delarna. Ofta sprids blästermedel runt maskinen när det fylls på i blästermaskinen. Om det ligger runda blästermedelskorn på golvet uppstår halkrisk. Blästermedel måste omedelbart tas upp från golv på grund av halkrisken.

Uppsugning av blästermedel och återföring till blästermaskin

Finnblast Oy har utvecklat en ny, effektiv blästermedelssug för att suga upp blästermedel. Det speciella med blästermedelssugen utöver den stora sugeffekten är att det uppsugna blästermedlet direkt kan återföras till blästern. Blästermedlet återförs som en kontinuerlig process, det vill säga ingen manuell tömning av separata kärl krävs.

Blästermedel och damm i blästrade detaljer

I arbetsstyckets håligheter blir det ofta kvar blästermedel och damm efter blästring som måste avlägsnas. Dammsugning är ett dammfritt sätt att avlägsna blästermedel från detaljer. När blästermedlet sugs upp sprids det inte i omgivningen. Genom att suga upp blästermedlet kan det återföras till blästermaskinen.

Hög sugeffekt och effektivt filter

FBI-55 har en hög sugeffekt, ca 10 kg/min vid upptagning av runda stålkulor, S230, med storleken 0,6–0,85 mm. Uppsugningen sker alltså snabbt. Sugslangen kan vara upp till 16 m lång så maskinen behöver inte flyttas under uppsugning.
Sugaren har ett effektivt filter med automatisk rensning av filterpatronen.

FBI-55_A

243_2