FB rullbanes blästrar är utvecklade för effektiv rengöring av plåtar, profiler och balkar.

Inmatningsöppningens bredd är i intervallet 1,0 m – 3,0 m.

Antalet slunghjul och deras effekt bestäms efter den kapacitet som behövs.

I Finnblast rullbaneblästrar kan filtret placeras ovanpå slungmaskinen så att utrymmesbehovet för hela maskinen minimeras.

Yttre transportörer utrustas vid behov med sidoförflyttning.

Rengöring av arbetsstycke från blästermedel

Maskinen avlägsnar blästermedel och damm från arbetsstycket med en kombination av en effektiv, roterande borste och renblåsning med luft. Borsten och blåsmunstycket har elektrisk höjdreglering. En säkerhetsbrytare förhindrar att mekanismen skadas i kollisionssituationer.

Som tillbehör finns helautomatisk höjdjustering till anordningen för att avlägsna blästermedel

231_1

231_3

 

231_4

FBRR 250x500_8_B