Stomme och takstolar till byggnader

Stålstommar och takstolar till byggnader kan blästras i blästerrum. Rummets storlek dimensioneras så att de största arbetsstyckena får plats.

Arbetsstycken kan tas in i rummet t.ex. med en vagn på räls eller så kan de hängas i en hängbana.

Ett annat alternativ är att göra blästringen i en genomgående hängbanebläster av slungtyp. Slungblästerns öppning bestäms efter delarnas tvärsnitt.

33_1

Tillverkning av dörrar och fönster

Vid tillverkning av dörrar och fönster används tunnväggiga profiler. Det är svårt att blästra sådana profiler manuellt eller i en slungbläster utan att orsaka formförändringar och nedböjningar.

För blästring av tunnväggiga profiler lämpar sig maskinmodellerna FB 350/350 och FB 500/500 som är blästringsautomater av genomloppstyp. Arbetsstyckena blir rena runt om i en körning. Naturligtvis lämpar de sig även för blästring av andra profiler, som t.ex. I-balkar, U-balkar samt rektangulära och kvadratiska rör.

33_2

33_3

Blästring av balkar och plåtar med slungbläster

En slungbläster lämpar sig för blästring av plåtar och balkar. Inmatningsöppningens bredd är i intervallet 1000–3000 mm för slungblästrar.

33_4

33_5

Rengöring av skurna plåtdetaljer med trumlare

För rengöring och avgradning av detaljer som skurits med skärbrännare erbjuder vi vår trumlingsmaskin.

När trumman roterar slipas detaljerna mot varandra och graderna skavs bort.

Detaljerna lastas i trumman med en transportlåda som utgör en del av trumman. Detaljerna behöver inte lyftas in manuellt i trumman och inte heller ut. Lådan flyttas med truck.

Trumman är placerad i en ljudisolerad skrubb så att ljudnivån blir mycket låg. Från trummans mitt sugs luft ut och därför är detaljerna dammfria efter trumlingen.

33_6