Uppruggning av ytan i stekpannor

Stekpannor ytbehandlas med olika slags teflonbeläggningar och liknande. Innan ytbehandling ruggas stekpannans yta upp genom blästring. Kraven på homogen ytjämnhet är hårda.
Ytjämnheten måste hålla sig oförändrad under produktion. Olika ytbehandlingar kräver dessutom olika ytjämnhet.

Finnblast levererar blästermaskiner för uppruggning av stekpannor.

310_1

Mattering av kikare

Med en maskin av karuselltyp kan små detaljer blästras i serieproduktion.

Skåpet kan lastas manuellt eller med en robot.

I skåpet får arbetsstyckena en jämn, matt yta. Ytan är homogen och matteringen görs av utseendeskäl. En fördel som uppnås är att ytan inte reflekterar ljus på ett störande sätt.

310_2

Mattering av gevärsmekanismer

Gevärsmekanismer bearbetas med fräsmaskiner och av utseendeskäl ska ytan vara matt och enhetlig.

Finnblast levererar skåp där delarnas yta automatiskt blästras matta.

310_3