I små blästerrum kan pneumatisk, luftburen, transport av blästermedel användas.
Även i dessa rum är sikten god tack vare god belysning och effektiv dammhantering.

Blästermedlet rengörs med hjälp av en cyklon som skiljer det fina dammet från helt blästermedel.

FBH 22-34 varusteetu kiskoilla ja vaunulla kappaleiden kuljetukseen

FBH 22-34 försedd med räls och vagn för transport av arbetsstycken

FBH 22-34 varustettuna kiskoilla ja vaunulla kappaleiden kuljetukseen

FBH 22-39 Blästerrum försedd med roterande bord och vagn