Blästermaskiner baseras på två funktionsprinciper:

– tryckluftsdrivna maskiner där blästerkornets hastighet åstadkoms med hjälp av tryckluft samt
– slungmaskiner där blästerkornet mekaniskt accelereras till hög hastighet med hjälp av ett slunghjul.

Tryckluftsdrivna blästermaskiner och slungblästermaskiner lämpar sig oftast inte till samma användningsändamål. Tryckluftsmaskinerna har egenskaper som slungmaskinerna inte har. Med tryckluftsmaskiner kan man använda blästermedel med skarpa kanter, glaskulor, aluminiumoxid eller andra keramiska korn samt bl.a. plastkorn och nötskal. Med tryckluftsmaskiner kan blästringsområdet avgränsas noggrant. Tryckluftsmaskiner kan även användas för rengöring av delar med komplicerad form, t.ex. innerytan i hål. Ofta är tryckluftsmaskinerna mindre till sin storlek än slungmaskiner och investeringskostnaden kan vara bara en bråkdel av kostnaden för slungmaskiner. Finnblast Oy:s produktprogram omfattar såväl tryckluftsdrivna maskiner som slungmaskiner, så vi kan alltid erbjuda kunden en optimal lösning

Puhallussuutin 4,8 mm ja 12,5 mm

Blästermunstycke 4,8 mm ja 12,5 mm


Nedan finns länkar till tryckluftsdrivna maskiner