Ett moment vid underhåll av hjulaxlar till järnvägsvagnar och lok är sprickkontroll. För sprickkontroll måste hjulaxlarna blästras rena.

Finnblast har utvecklat en automatisk maskin för blästring av hjulaxlar till järnvägsvagnar.

Maskinen fungerar på följande sätt: Axlarna skjuts in i maskinen. Axeln roteras under blästringen. Blästringen utförs av en servostyrd manipulator. Sist blåses axeln ren från damm med tryckluft. Efter att blästringen är klar öppnas dörren och axeln tas ut ur blästerskåpet.

Blästermaskinen är dammfri och tyst.

Maskinen är flexibel och mångsidig. Efter operatörens önskemål kan till exempel enbart axeln eller enbart hjulen eller enbart utsidan på det ena hjulet rengöras.

Utrustningen har bl.a. följande fördelar:

– den är driftsäker
– den kan blästra alla slags axlar
– enkel programmering för olika typer av hjulaxlar
– tillräcklig kapacitet
– utrustningen är tyst och dammfri.

juna1

juna2