Filter

FB-filter är av typen patronfilter
Luftflöden 100–100 000 m3/h

FB-filtrens egenskaper
– stadig stålkonstruktion, även för explosionskänsligt damm
– automatisk tryckluftsrensning av patroner
– dammkärl dimensioneras från fall till fall
– patronmaterial väljs efter slag av damm som ska avskiljas.

Användningsområdet för filter är bl.a.
– dammfiltrering i blästermaskiner
– dammfiltrering i laser- och plasmaskärbord
– dammfiltrering vid metallsprutning
– filtrering av svetsgaser.

Suodatin 14000 m3/h