Filter

FB-filter är av typen patronfilter
Luftflöden 100–100 000 m3/h

FB-filtrens egenskaper
- stadig stålkonstruktion, även för explosionskänsligt damm
- automatisk tryckluftsrensning av patroner
- dammkärl dimensioneras från fall till fall
- patronmaterial väljs efter slag av damm som ska avskiljas.

Användningsområdet för filter är bl.a.
- dammfiltrering i blästermaskiner
- dammfiltrering i laser- och plasmaskärbord
- dammfiltrering vid metallsprutning
- filtrering av svetsgaser.

Suodatin 14000 m3/h