Raepuhalluksen automatisointiin olemme kehittäneet erilaisia manipulaattoreita ja robotteja puhallussuuttimien liikuttamiseksi. Raepuhallus (hiekkapuhallus) tehdään näillä laitteilla täysin automaattisesti. Joissakin tapauksissa teollisuusrobotti voi olla optimaalinen laite suuttimien tai kappaleiden liikutteluun ja siirtoon. Robottipuhallus on tehokas ja tuottava monimutkaisten sekä myös suurien kappaleiden puhallukseen. Automaattisessa raepuhalluksessa syntyvä pinnan laatu on tasalaatuinen päivästä ja viikosta toiseen. Hiekkapuhallusrobotti tai -manipulaattori voidaan sijoittaa puhalluskaappiin, raepuhallushuoneeseen tai erikoisvalmisteiseen puhalluskammioon.

Raepuhallusmanipulaattorissa yksinkertaisimmillaan suutin liikkuu vain yhden akselin suhteen. Tällöin puhalluttava kappale usein pyörii jolloin se saadaan puhallettua ympäriinsä.

Pituussuuntaan liikuva suutin raepuhalluskoneessa.

Pituussuuntaan liikuva suutin raepuhalluskoneessa.

Kun suutinta liikutetaan kahden akselin suhteen, saadaan jo monimutkaisemmat kappaleet puhallettua. Suuttimien liikkeet voivat olla esimerkiki kaksi lineaariliikettä tai lineaariliike ja kääntöliike. Manipulattori voi olla sijoitettu raepuhallushuoneesen tai jos puhallettavat kappaleet ovat pieniä, manipulaattori voidaan sijoittaa vakiomallin puhalluskaappiin.

x-y manipulaattori raepuhallushuoneessa

x-y manipulaattori raepuhallushuoneessa

Kahden akselin manipulaattori säiliöiden sisä- ja ullkopuolen puhallukseen.

Kahden akselin manipulaattori säiliöiden sisä- ja ullkopuolen puhallukseen.

3-akselin manipulaattorilla voidaan suorittaa geometrialtaan monimutkaisten kappaleiden raepuhallus. Raepuhallusmanipulaattorin etuna on erittäin helppo ohjelmointi, samanlaisena toistuva tasalaatuinen puhallusjälki ja suuri kapasiteetti.

Kondensaattorien puhallus 3-D manipulaattorilla.

Kondensaattorien puhallus 3-D manipulaattorilla.

Junanvaunun akselien puhallus 3D manipulaattorilla.

Junanvaunun akselien puhallus 3D manipulaattorilla.

6-akselin teollisuusrobottia voidaan käyttää myös raepuhallukseen. Robotti voidaan sijoittaa puhallushuoneeseen tai –kaappiin. Jos kappaleet ovat pieniä, robotti voidaan sijoittaa kaapin ulkopuolelle. Robotin puhallusohjelma voidaan tehdä offline-tilassa eli ohjelmoinnin aikana robotti on tuottavassa työssä.

216_6