Automaattiset raepuhalluskoneet tekevät puhdistustyön tasalaatuisesti ja väsymättä. Automatisointi tarkoittaa mm. puhallussuuttimen suuttimen tai kappaleen liikuttamista kontrolloidusti. Lisäksi laitteessa voi olla automaattinen kappaleen tunnistus, puhalluspaineen ja raemäärän säätö sekä muita automatisoituja toimintoja. Kappaleen koko voidaan mitata on-line mittauksena ja suuttimen liikeradan ohjataan tämän mittauksen mukaan.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä täysautomaattisista raepuhalluskoneista

FB 1100 varustettuna satelliittipöydällä

FB 1100-SP on satelliittipöydällä varustettu automaattikaappi. Toimintaperiaate voi olla joko ejektoritoiminen tai paineperiaatteella. Satelliittipöytien määrä voi olla 10 – 20 kpl puhallettavien kappaleen koosta riippuen.

Puhallusrakeena voi olla teräsrae, lasikuula, alumiinioksidi yms. Kappaleet lastataan satelliittipöydille ja puhallus käynnistetään. Kone puhaltaa automaattisesti kaikki kappaleet valitun logiikkaohjelman mukaan. Kappaleiden syöttö ja poisotto voidaan automatisoida esim robotilla.

FB1100a

FB1100b

FB 2100-2D varustettuna kahdella automaattisuuttimella

FB 2100-2D on varustettu kahdella automaattisella puhallussuuttimella. Suuttimien liikkeet voidaan ohjelmoida helposti, jolloin monimuotoiset kappaleet voidaan puhaltaa puhtaiksi. Kappaleen liikutus kammion sisällä myös ohjelmoitavissa.

FB2100

FBD- 3400-3D Junanvaunujen akselien täysautomaattinen puhalluslaitteisto

FBD 3400-3D on suunniteltu junanvaunujen akselistojen automaattiseen puhdistukseen. Laitteistossa on yksi puhallussuutin, jonka liikkeet on helppo ohjelmoida. Laitteen käyttö on joustavaa, sillä voidaan puhaltaa esim. pelkästään akseli, tai pelkästään pyörät. Puhallusjälki täyttää EU direktiivien ja VPI standardien vaatimukset. Melutaso puhalluksen aikana on jopa alle 80 dB(A).

FBD3400

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riippuradalla

Riippuradalla liikkuvat kappaleet voidaan puhdistaa tehokkaasti ja täysin automaattisesti. Radalla voi olla erikokoisia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Kappaleen korkeus ja pohjan asema mitataan samalla kun se tuodaan sisälle puhalluskammioon. Puhalluskammiossa tapahtuu kappaleen puhallus suoritetun korkeusmittauksen perusteella. Raepuhalluksen päätyttyä puhalletaan kappaleen pinnalta pölyt pois paineilmapuhalluksella.

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riipuradalla

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riipuradalla

FB 2000 – 2D

Tässä kaapissa puhalletaan pyörähdyskappaleita kuten putkia, teloja, valsseja, akseleita yms. Puhallussuuttimen liikutuskoneisto on sijoitettu kammion katolle. Suuttimen liike ja kappaleen pyöritys tapahtuu logiikan ohjaamana. Automaattisen raepuhalluksen tuloksena puhalletun pinnan puhtausaste ja karheus pysyvät tasalaatuisena päivästä ja viikosta toiseen. Kone on pölytön ja melutasoa on alhainen.

212_6

FB 8000

FB 8000 on 8 m pitkä raepuhalluskaappi. Se on joustava ja monikäyttöinen. Se on suunniteltu mm putkien ja hydraulisylintereiden automaattiseen raepuhallukseen. Puhallus tapahtuu pölyttömästi suljetussa kammiossa. Lisäksi siinä on pyöröpöytä pienempien kappaleiden puhallukseen sekä mahdollisuus käsin tapahtuvaan puhallukseen.

212_7