Automaattiset raepuhalluskoneet tekevät puhdistustyön tasalaatuisesti ja väsymättä. Automatisointi tarkoittaa mm. puhallussuuttimen suuttimen tai kappaleen liikuttamista kontrolloidusti. Lisäksi laitteessa voi olla automaattinen kappaleen tunnistus, puhalluspaineen ja raemäärän säätö sekä muita automatisoituja toimintoja.  Hybridikaapissa on automaattipuhalluksen lisäksi mahdolisuus käsipuhallukseen.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä täysautomaattisista raepuhalluskoneista.

Hybridikaapit

Hybridikaapissa on kaksi toimintoa, automaattinen raepuhallus ja käsipuhallus.  Kaapin sisällä on puhallussuuttimet sekä automaattipuhallusta että käsipuhallusta varten. 

Katso video tästä linkistä

Hybridikaapin automaattipuhalluksella voidaan puhdistaa valtaosa myös geometrialtaan monimutkaisista kappaleista.  Tämä lisää tuottavuuta merkittävästi, kun käyttäjä ei ole sidottu puhallustyöhön, vaan voi tehdä muuta sillä aikaa kun kone tekee varsinaisen puhallustyön.   Käsipuhallusmahdollisuus taas lisää tuotannon joustavuutta.  Käsipuhalluksena voidaan tehdä esim. yksittäisen kappaleen puhallus nopeasti. Käsipuhalluksena voidaan tehdä myös esim. geometrialtaan monimutkaisten kappaleiden lopullinen puhdistus 100 %:sti.  Hybridikaappeja tehdään eri kokoisia, pöydän halkaisija voi olla esim  välillä 1- 1,8 m.   

Auotmaattipuhalluksessa kappaleet lastataan pyöröpöydälle, pöytä työnnetäään ((tai ajetaan ) sisään ja automaatipuhallus käynnistetään.  Puhalluksen aikana pöytä pyörii ja puhallussuutin liikkuu pöydän yläpuolella ja kappalee tulevat näin puhalletuiksi.  Lopuksi rakeet ja pöly voidaan poistaa kappaleista automaattisella ilmapuhalluksella.

Kappaleet lastataan pyöröpöydälle.

Kaapin sisällä on suuttimet automaatti- ja käsipuhallusta varten.

FB 1100 varustettuna satelliittipöydällä

FB 1100-SP on satelliittipöydällä varustettu automaattikaappi. Toimintaperiaate voi olla joko ejektoritoiminen tai paineperiaatteella. Satelliittipöytien määrä voi olla 10 – 20 kpl puhallettavien kappaleen koosta riippuen.

Puhallusrakeena voi olla teräsrae, lasikuula, alumiinioksidi yms. Kappaleet lastataan satelliittipöydille ja puhallus käynnistetään. Kone puhaltaa automaattisesti kaikki kappaleet valitun logiikkaohjelman mukaan. Kappaleiden syöttö ja poisotto voidaan automatisoida esim robotilla.

FB1100a

FB1100b

FB 1800-1900 varustettuna kahdella pöydällä ja kahdella automaattisuuttimella

FB 1800-1900  on varustettu kahdella automaattisella puhallussuuttimella ja kahdella pyöröpöydällä.  Kaksi pyöröpöytää nostaa kaapin tehollista puhallusaikaa, kun ulkona olevaa pöytää voidaan lastata samaan aikaan kun automaatti puhaltaa toisella pöydällä olevia kappaleita.

Esittelyvideo:

FBD- 3400-3D Junanvaunujen akselien täysautomaattinen puhalluslaitteisto

FBD 3400-3D on suunniteltu junanvaunujen akselistojen automaattiseen puhdistukseen. Laitteistossa on yksi puhallussuutin, jonka liikkeet on helppo ohjelmoida. Laitteen käyttö on joustavaa, sillä voidaan puhaltaa esim. pelkästään akseli, tai pelkästään pyörät. Puhallusjälki täyttää EU direktiivien ja VPI standardien vaatimukset. Melutaso puhalluksen aikana on jopa alle 80 dB(A).

FBD3400

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riippuradalla

Riippuradalla liikkuvat kappaleet voidaan puhdistaa tehokkaasti ja täysin automaattisesti. Radalla voi olla erikokoisia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Kappaleen korkeus ja pohjan asema mitataan samalla kun se tuodaan sisälle puhalluskammioon. Puhalluskammiossa tapahtuu kappaleen puhallus suoritetun korkeusmittauksen perusteella. Raepuhalluksen päätyttyä puhalletaan kappaleen pinnalta pölyt pois paineilmapuhalluksella.

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riipuradalla

Kappaleiden automaattinen raepuhallus riipuradalla

FB 2000 – 2D

Tässä kaapissa puhalletaan pyörähdyskappaleita kuten putkia, teloja, valsseja, akseleita yms. Puhallussuuttimen liikutuskoneisto on sijoitettu kammion katolle. Suuttimen liike ja kappaleen pyöritys tapahtuu logiikan ohjaamana. Automaattisen raepuhalluksen tuloksena puhalletun pinnan puhtausaste ja karheus pysyvät tasalaatuisena päivästä ja viikosta toiseen. Kone on pölytön ja melutasoa on alhainen.

212_6

FB 8000

FB 8000 on 8 m pitkä raepuhalluskaappi. Se on joustava ja monikäyttöinen. Se on suunniteltu mm putkien ja hydraulisylintereiden automaattiseen raepuhallukseen. Puhallus tapahtuu pölyttömästi suljetussa kammiossa. Lisäksi siinä on pyöröpöytä pienempien kappaleiden puhallukseen sekä mahdollisuus käsin tapahtuvaan puhallukseen.

212_7