Finnblast raepuhallushuoneiden (hiekkapuhallushuoneiden) edut

 • varmatoiminen puhalluslaitteisto
 • varmatoiminen rakeen kierrätyslaitteisto, joka ei ole herkkä epäpuhtauksille
 • matala lattiarakenne jolloin perustuksen teko on edullinen
 • hyvä näkyvyys tehokkaan pölynposton ja kirkkaan valaistuksen vuoksi hyvä näkyvyys
 • tehokas epäpuhtauksien poisto puhallusrakeesta täryseulan ja tuuliluokittimen avulla

blast-cleaning-room_finnblast

  Finnblast raepuhallushuoneet koostuvat seuraavista komponenteista

 • teräsrunkoinen, sandwich-paneleista rakennettu ääntä eristävä huone
 • tietokoneella simuloitu pölynpoisto
 • matala kolakuljetinlattia, jolla puhallusrae kerätään
 • elevaattori
 • täryseula-tuuliluokitin
 • raesiilo
 • paineastia (puhalluskello)
 • ilmanvaihtolaitteet, johon kuuluvat
 • pölynpoistokotelot huoneen seinillä
 • suodatin ja siihen liittyvät kanavat
 • korvausilmakotelot huoneen katolla
 • ohjauskeskus varusteineen ja merkkivaloineen

 

1. Raepuhallushuone

Raepuhallushuonerakenne on teräsrunkoinen. Teräsrungon sisäpuolella on paksu sandwich elementti. Tämä huonerakenne on tiivis. Se eristää ääntä tehokkaasti ja äänitaso huoneen ulkopuolella on alle 80 dB(A). Huoneessa voi olla ovet molemmissa päissä, jolloin kappaleet voidaan viedä huoneen läpi. Kappaleita voidaan kuljettaa huoneeseen esim. riippuradalla, kiskoilla kulkevilla vaunuilla tai trukilla.

 

2. Pölynpoisto raepuhallushuoneesta

Hyvä näkyvyys puhalluksen aikana on tärkeimpiä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hyvän näkyvyyden oloissa puhaltaja näkee mitkä pinnat kappaleesta on jo puhdistettu ja mitkä pinnat ovat vielä puhaltamatta. Kun näkyvyys on hyvä, kappaleen pintoja ei tarvitse puhaltaa liian puhtaiksi.
Näkyvyyteen vaikuttaa kaksi seikkaa:
– pölynpoiston tehokkuus
– valaistus
Finnblast huoneiden pölynpoiston tehokkuus maksimoidaan huonekohtaisella ilman virtausten ja pölynpoiston suunnittelulla. Ohessa kaksi kuvaa simuloinnista, jotka osoittavat miten virtauslaskentaa (CFD) hyväksi käyttäen voidaan pölynpoistoa ratkaisevasti tehostaa.

Valaistuksessa käytämme pölytiiviitä valaisimia, jotka on suojattu kulumista vastaan. Valaisinten määrä ja teho mitoitetaan asiakaskohtaiseksi niin, että näkyvyys on puhalluksen aikanakin hyvä.

Korvausilma-aukko varustettuna ilman virtauksen ohjaussiivillä.Tuloksena tasainen pölynpoisto raepuhallushuoneesta.

Korvausilma-aukko varustettuna ilman virtauksen ohjaussiivillä.Tuloksena tasainen pölynpoisto raepuhallushuoneesta.

 

Korvausilma-aukossa ei ole ilman virtauksen ohjaussiipiä. Sen vuoksi pöly alkaa pyöriä huoneen nurkissa mikä huonontaa näkyvyyttä.

Korvausilma-aukossa ei ole ilman virtauksen ohjaussiipiä. Sen vuoksi pöly alkaa pyöriä huoneen nurkissa mikä huonontaa näkyvyyttä.

3. Kolakuljetinlattia

Kolakuljetinlattian rakenne on vuosikymmenien aikana käytössä havaittu edulliseksi ja kestäväksi. Rakenne perustuu U-profiilien välissä edestakaisin liikkuvaan vaunuun, jossa on kolat rakeen liikuttamiseksi. Kolavaunu liikkuu huoltovapaiden ja rakeelta suojattujen rullien varassa.
Raetta liikuttaa koliin kiinnitetyt kumiprofiilit. Kolien liikkeellä eteenpäin vie kola raetta eteenpäin.

4. Elevaattori

Puhallusrae tulee kolakuljettimella puhallushuoneen ulkopuolelle elevaattorille. Puhallusrae nostetaan elevaattorilla täryseulalle ja tuuliluokittimelle. Elevaattori on tyypiltään kuppielevaattori.

Elevaattori, tuuliluokitin, raesiilo, paineastia(puhalluskello) ja ohjauskeskus

Elevaattori, tuuliluokitin, raesiilo, paineastia(puhalluskello) ja ohjauskeskus

5. Täryseula /tuuliluokitin

Puhallusrakeen puhtaus on tärkeä tekijä tuottavuuden kannalta. Puhallushuoneesta tuleva rae sisältää sekä karkeita epäpuhtauksia että hienojakoista pölyä. Karkeat, ylisuuret epäpuhtaudet poistetaan terveestä rakeesta täryseulan avulla. Hienojakoinen pöly poistetaan terveestä puhallusrakeesta tuuliluokittimella. Hieno pöly imetään suodattimeen.

6. Raesiilo

Puhdas rae valuu tuuliluokitimesta raesiiloon. Raesiilon koko mitoitetaan kunkin tapauksen mukaan.

7.Paineastia (puhalluskello)

Paineastian koko voi vaihdella asiakaskohtaisesti. Yleisimmin paineastia on kooltaan 200 l. Jos huoneessa työskentelee yhtä aikaa on useampia puhaltajia, paineastioita tarvitaan vastaavasti enemmän. Finnblast paineastiat (puhalluskellot) varustetaan korkealuokkaisilla, varmatoimisilla raeventtiiileillä. Nämä venttiilit ovat holkkityyppisiä, jotka ovat helpposäätöisiä ja jotka eivät ole herkkiä epäpuhtauksille ja häiriöille.

8.Suodatin

Puhallushuoneiden ilmanvaihto on mitoitettu niin että näkyvyys puhalluksen aikana pysyy hyvänä. Pölyinen ilma juoneesta imetään suodattimeen. Suodattimet ovat patruunatyyppisiä ja niissä on automaattinen patruunoiden puhdistuslaitteisto. Suodattimessa ilmavirrasta erotetaan pöly ja puhdas ilma johdetaan ympäröivään halliin tai osittain takaisin puhallushuoneeseen. Pöly kerätään suodattimen alla olevaan astiaan. Astia voidaan tyhjentää esim. trukilla.

Tehokas patruunasuodatin, jonka puhaltimen ulostuloaukossa äänenvaimennin

Tehokas patruunasuodatin, jonka puhaltimen ulostuloaukossa äänenvaimennin

9. Puhallushuoneen sisäpuolen suojaus

Puhallushuoneen sisäpuoli joutuu kovalle kulutuksella alttiiksi. Raepuhalluksessa rakeiden nopeus, kun ne tulevat ulos suuttimesta on jopa 200 m/s. Puhallettavasta kappaleesta kimmotessaan niiden nopeus on alentunut mutta kuitenkin huomattavan suuri. Tämän vuoksi seinät ja usein myös katto on suojattava puhallussuihkun ja kimmokkeiden aiheuttamaa kulutusta vastaan.
Kulutussuojan käytämme vahvistettua pressukangasta tai erityiskumilevyjä.

10. Valaistus

Raepuhallushuoneen valaistus on tärkeä tuottavuustekijä. Mitoitamme lamppujen määrän niin, että valaistus säilyy kirkkaana myös silloin kun huone on kovassa käytössä. Puhallushuoneen valaistukseen käytämme pölysuojattuja monimetallilamppuja. Lamppujen suojana on erillinen suojaverkko, joka estää raesuihkun osumisen lappuun.

Hyvä näkyvyys on tuloksena kirkkaasta valasituksesta ja tehokkaasta pölynpoistosta

Hyvä näkyvyys on tuloksena kirkkaasta valasituksesta ja tehokkaasta pölynpoistosta

blast-cleaning-room_finnblast