Muottien puhdistus ja raepuhallus

Muottien ja työkalujen puhdistus on kumi- ja muoviteollisuudessa olennainen osa tuotannon tehokkuutta. Finnblastin puhalluskoneilla voidaan puhdistaa muotteja kuhunkin tapaukseen soveltuvalla ratkaisulla. Yhdessä kaapissa voidaan tarvittaessa käyttää esim kuivajääpuhallusta sekä raepuhallusta.

Muotit puhalletaan suljetussa puhalluskaapissa. Puhallusaine valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Puhallusaine voi olla esim. lasikuula, keraaminen kuula, muovirae tai esim. kuivajää eli hiilihappojää. Puhalluskaappi tehdään mitoiltaan ja kantavuudeltaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Puhallustyö voi olla myös käsipuhallusta. Kaapin automaattiversio tulee harkittavaksi erityisesti silloin, jos puhallustyötä on paljon tai pinnan laatuvaatimukset ovat korkeat.

Kaapin automaattiversiossa puhallussuuttimen liike on robotisoitu 1 – 3 akselin suhteen. Tällöin puhallustyö on täysautomaattista.

muottikaappi_1DSC04027_30

Telapinnoitus

Telojen pinnoituksessa yksi tärkeä osa laatua on pinnoituksen kiinnipysyvyys. Pysyvyyteen vaikuttaa oikea pinnan karheus.
Koneillamme voidaan tuottaa pinnoituksessa vaadittu pinnankarheus ja automaattisilla puhalluskoneilla pinnan karheus pysyy vakiona kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Tuotevalikoimassamme on useita konemalleja, jotka soveltuvat teloja, akseleita ja valsseja pinnoittaville yrityksille
– pienet käsikaapit esim. FB 1100
– suuret automaattikaapit
– raepuhallushuoneet

FB-3750 automaattinen raepuhalluskone, joka soveltuu pyörähdyskappaleiden mm telojen, valssien yms lieriömäisten kappaleiden raepuhallukseen ja pinnan karhennukseen. Kappaleet puhalletaan suljetussa kammiossa automaattisesti.

Lisävarusteena kaapissa voi olla mm pyöröpöytä, jonka päällä voidaan käsin tai automaattisesti puhaltaa muut kuin pyörähdyskappaleet.

35_1

Suurten telojen pinnan karhennus

Suurten telojen, esim paperikoneen telojen, pinnan puhdistukseen ja karhennukseen soveltuu konemalli FBC. Sen puhdistusteho on korkea. Siinä pölytön puhalluspää, joka painetaan telan pintaa vasten.

Raepuhdistussoluun kuulu myös pyöritysvaunu. Vaunu kantavuus voi olla jopa 60 tn.

35_2

Pölytön raepuhalluslaite

Telojen puhallukseen soveltuu myös pölytön raepuhallusautomaatti FBDS

Koneessa on puhalluspää, josta puhallusrae ja pölyt imetään puhalluksen aikana samanaikaisesti takaisin koneeseen.

Koneessa on kaksiosainen paineastia, joka mahdollistaa jatkuvatoimisen raepuhallusprosessin. Näin saadaan suuretkin pinnat puhallettua yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä.

Koneessa voidaan käyttää erilaisia puhallusrakeita, esim. teräs grittiä, alumiinioksidia tai muita keraamisia rakeita.

FBDS voidaan varustaa useilla lisälaitteilla mm automaattisilla rakeen lisäyslaitteistolla, puhalluspään liikutukseen tarvittavilla laitteilla, telan pyörityslaitteilla yms.

35_3

35_4