Tuotekehityksen tavoitteet

Finnblast Oy:n tavoitteena on kehittää raepuhallusteknologiaan uusia ratkaisuja, uusia konemalleja ja puhalluskoneiden komponentteja, jotka parantavat koneiden luotettavuutta, raepuhalluksen tuottavuutta ja energiatehokkuutta sekä parantavat työturvallisuutta. Tavoitteenamme on tarjota kullekin asiakkaalle hänelle parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Tuottavuuden parantaminen voi olla raepuhallusprosessin automatisointi, pitempään kestävien kulutusosien kehittäminen, energiankulutuksen pienentäminen tai esim. puhallushuoneissa pölynpoiston ja näkyvyyden parantaminen.

Käyttäjien turvallisuus lähtee luonnollisesti alan standardeista, jotka asettavat vähimmäisvaatimukset työturvallisuudelle. Lisäksi työturvallisuuteen kuuluvat puhalluslaitteiden pölyttömyys, matala äänitaso sekä koneiden helppo huollettavuus.

Asiakaskohtaiset puhalluskokeet

Tuotteidemme laadun varmistamiseksi suoritamme konepajallamme puhalluskokeita asiakkaan tuotteilla. Näin varmistetaan valmistettavan koneen suoritusarvot, sekä varmennetaan puhalletun tuotteen ominaisuudet, esim. pinnan karheus. Kokeita voidaan tehdä myös optimaalisen puhallusrakeen etsimiseksi.

Pinnan puhdistamisen merkitys ennen pinnoitusta ja ennen hitsausta

Kun kappale pinnoitetaan esim. märkämaalilla tai pulverimaalilla tai jollakin muulla pinnoitteella, vaikuttaa pinnan puhtaus suuresti pinnoitteen laatuun, kestävyyteen ja käyttöikään. Ennen pinnoitusta pinnan tulee olla puhdas vieraista aineista, kuten esim suolat ja erilaiset rasvat. Metallisilla pinnoitteilla metallin oksidit tulee poistaa ennen pinnoitusta. Toinen pinnoitteen laatuun vaikuttava tekijä on pinnan karheus. Vaatimukset pinnan karheudelle vaihtelevat pinnoitteen mukaan. Maalauksessa tarvitaan erilainen pinnan karheus kuin esim. kumi- tai polyuretaanipinnoituksissa.

Pinnan puhdistuksessa voi olla vaatimuksena, että pintaa ei saa karhentaa puhdistuksen yhteydessä ollenkaan tai että pintaan halutaan yhtenäinen pinta. Tällöin voidaan käyttää puhallusaineena pehmeitä rakeita, kuten muovirakeita, pähkinänkuorta tai muita orgaanisia rakeita Hellävaraisessa puhdistuksessa rakeena voidaan käyttää myös hiilidioksidijäätä. Hiilidioksidijää on – 78 C:een jäähdytettyä hiilidioksidia. Kiinteässä olomuodossa olevista hiilidioksidipelleteistä käytetään myös nimitystä kuivajää (dry ice, Trockeneis). Hiilidioksidijää eli kuivajää soveltuu hyvin erilaisten muottien, esim. kumimuottien ja ruiskuvalumuottien yms. puhdistukseen,

Pinnan puhtaus on tärkeimpiä edellytyksiä korkealaatuiselle tuotteen pinnoittamiselle. Tämä esipuhdistusvaatimus koskee myös hitsausta. Lue artikkeli hitsausaumojen puhtaudesta tästä linkistä. (hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella)