Toimintajärjestelmämme täyttää kansainvälisten standardien ISO 9001:2000, ISO 14001 ja OHSAS 1800 vaatimukset.

LAATUA OIKEA-AIKAISESTI

Finnblast Oy:n tavoitteena on kestävän ja luottamuksellisen yhteistyön aikaansaaminen asiakkaiden kanssa. Tämä tapahtuu valmistamalla varmatoimisia, tasalaatuisia ja asiakkaan vaatimuksen mukaisia tuotteita, jotka toimitetaan asiakkaalle sovittuna aikana.

Laatunäkökohdat otetaan huomioon suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa. Koko henkilöstö on laatutietoinen ja jokainen vastaa omassa työssään laadun syntymisestä ja oman toiminnan kehittämisestä. Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme, että pystymme vastaamaan asiakkaiden laatuvaatimuksiin.

TURVALLISTA JA MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ

Yhtiömme pyrkii täyttämään asiakkaiden vaatimukset kehittämällä omaa tuotantoaan ja tuotantomenetelmiään ottaen huomioon palveluksessamme olevan henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tavoitteenamme on tarjota henkilöstöllemme mielenkiintoista ja merkityksellistä työtä, jonka tuloksena syntyvät varmatoimiset ja luotettavat koneet. Työtapaturmien osalta tavoitteenamme on päästä 0-tapaturmaan.

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄEN

Ympäristön huomioon ottaminen on osa toimintaamme tuotannon ja talouden lisäksi. Seuraamme alalla tapahtuvaa kehitystä ja otamme huomioon toiminnassamme niin teknillisen kuin ympäristön hoidon hyvät menetelmät, käyttämällä saatavilla olevaa taloudellisesti parasta mahdollista tekniikkaa.

Tuotannossa pyrimme minimoimaan jätteiden syntymisen. Hyödyntämiskelpoisen jätteen kierrätämme uudelleen omassa käytössä tai toimitamme sen muualle hyötykäyttöön. Tuotantoon kelpaamaton jäte hävitetään asianmukaisesti.